KanTahlilleri

  • Home
  • -
  • Uncategorized
  • -
  • KanTahlilleri

Kan tahlili hasta muayenesinden sonra yapılan, hastanın durumunu saptamak için gerçekleştirilen tahlillerin genel ismidir. Kan testleri dünyanın her yanında yapılmakta ve her gün binlerce hastalığa tanı konabilmektedir. 3 aşamada incelenebilir. Bunlar hematoloji, biyokimya ve seroloji tahlilleridir.

Hematoloji : Hematoloji tahlilleri de kendi arasında ayrılmaktadır. Kan sayımı, Sedimentasyon ve Koagülasyon testleri Hematoloji testleri arasındadır. Kan sayımı yardımıyla anemi hastalığı saptanabilir. Ayrıca lösemi teşhisi de yine bu test sonucunda koyulur. Sedimentasyon tahlilleri de enfeksiyonu saptamak amacıyla yapılmaktadır. Koagülasyon testleri ise kanda pıhtılaşma sorunu hakkında sonuçlar vermektedir.

Biyokimya: Biyokimya tahlilleri de kendi içerisinde ayrılmaktadır. Rutin tahliller olarak adlandırılan kısımda karaciğer, kan şekeri, kolesterol, SGOT, SPT, LDH gibi sıkça istenen tahliller bulunmaktadır. Bunun haricinde hormon  tahlilleri bulunmaktadır. Bu tahliller daha çok tiroid hastalıkları ve adet düzensizliklerini saptama amacıyla kullanılabilmektedir.

Seroloji: Seroloji testleri de yapılan diğer tahlillerden bazılarını kapsamaktadır. Elisa yönteminin çokça kullanıldığı bu alanda daha çok Hepatit B, Hepatit C ve hiv virüsü gibi has saptamaların yapılması amaçlanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language »
Call Now Button